Skip to main content

WAŻNE! Terminy realizacji Z-CARD

W odpowiedziach na często zadawane pytania zamieszczone tutaj: http://www.zcardblog.pl/?p=442 informowaliśmy o terminach realizacji. Wskazane dla przypomnienia poniżej terminy nie zmieniają się, jednak bezwzględnie muszą być poprzedzone co najmniej 7 dni wcześniej formalnym zamówieniem. Niespełnienie tego wymogu powodować będzie przyjęcie zamówienia z odpowiednim (jak niżej) terminem + 7 dni. Jest to skutkiem znaczącego wzrostu realizacji Z-CARD w naszym polskim zakładzie produkcyjnym.  Średnio dziennie produkowane jest 274.000 produktów Z-CARD z czego znaczna część realizowana jest w Polsce – stąd też wymóg bukowania produkcji na podstawie wcześniejszych zamówień.

Liczymy na zrozumienie.

Jakie są terminy realizacji Z-CARD?

Terminy realizacji Z-CARD:
1 – 50 000 egz. 8 – 10 dni*
do 100 000 egz. 9 – 11 dni*
do 200 000 egz. 10 – 12 dni*
do 300 000 egz. 11 – 13 dni*
do 400 000 egz. 12 – 14 dni*
do 500 000 egz. 13 – 15 dni*
do 750 000 egz. 15 – 18 dni*
do 1 000 000 egz. 18 – 20 dni*
(*) dni robocze

Powyższe terminy realizacji liczone są od dnia zaakceptowania makiety Z-CARD do druku i są każdorazowo analizowane przed potwierdzeniem wykonania zamówienia.
Dotyczą one form podstawowych Z-CARD.