Skip to main content

Z-CARD Infinity Fold dla LCOI

Zrealizowaliśmy z wielką przyjemnością produkcję Z-CARD Infinity Fold projektu pn. „Lokalne Centra Obsługi Inwestora – Eastern European Gateway”.

Projekt pn. „Lokalne Centra Obsługi Inwestora – Eastern European Gateway” jest inicjatywą oddolną, z poziomu gmin, lokalnych stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich (LGD) z regionu Polski Wschodniej. (źródło: http://lcoi.pl/Project.aspx) Realizowany jest od 01.01.2010 r. do 31.12.2014 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość Projektu wynosi 9.794.600,00 pln.

Z-CARD Infinity Fold LCOI- format realizowanego projektu” 120 x 120 mm.